Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat

Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

Nov 2, 2014

Denne gangen har Rune med seg Sarris fra FN13 og selveste Megafonmannen for å snakke om supporter- og tribunekultur. Det blir mimring og meninger i skjønn forening når vi snakker om kjærlighet til klubben og balansen mellom støtte og kritikk.

To av dagens deltagere kan også følges på twitter: