Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat

Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

Dec 20, 2014

Sesongen 2014 er over, men vi Rosenborg-supportere har nok å tenke på. Er grepene gjort i klubben de rette? Har vi økonomi til å ta gullet i 2015? Hva skal man egentlig tenke om prosessen som skal avsluttes i disse dager?

Rune får hjelp av Bjørn Lyngen og Kenneth T. Kjelsnes til å gå gjennom disse emnene. Vi...