Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat

Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

Jul 22, 2020

Noen timer før innspilling kommer TV2 med nyheten om at Åge Hareide ikke blir RBK-trener - at han ikke engang har snakket om en trenerjobb med klubben. Kort tid etter legger klubben ut en artikkel om at de HAR hatt en muntlig avtale med Hareide om å ta over, men at den nå er lagt på is pga. helsa. 

RBK. Alltid...


Jul 11, 2020

Etter at Eirik Horneland ga seg som hovedtrener har Rambo (som vanlig) tatt over inntil ny sjef er på plass. Det har gitt et poengsnitt på 2.33 etter tre kamper og tro på at vi ikke rykker ned i år heller.

Spillet og kampene, trenerjakten og spillere og muligheten for keepere til å ha lengre armer enn høyden...