Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat

Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

Aug 31, 2014

Velkommen til aller første episode av Troillprat!

Tema for denne episoden er alt som har skjedd i Rosenborg i det siste. Et forholdsvis omfattende tema å diskutere!

Vert Rune Jacobsen har denne gangen med seg Svein Harald Antonsen, etter eget utsagn en middels engasjert RBK-supporter, som like fullt er veldig aktiv...