Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat

Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

Sep 25, 2014

Episode 2 av Troillprat er nå ute!

Dagens gjester er Kristian "kristobal" Stokdahl og Marius "#breddesnadder" Dahl. 

Vi snakker om Rosenborg og media samt diverse andre ting som skjer for tiden, først med Kristian og så med Marius. Rune blir forsøkt skolert i trøndersk av Kristian og går på trynet så...