Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat

Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

Jul 25, 2015

Det er sommer, og RBK går fortsatt stort sett på skinner. Kamper, spillere (både på a-laget og juniorer) og til og med NFF blir diskutert litt, og vi prøver oss på en ny Troillprat-quiz.

Gjester denne gang er leder og talsmann for Kjernen, Espen Viken, samt Rosenborg-medarbeider Chris Thomas Skogli. Det burde...