Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat

Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

Jul 12, 2017

Noen timer før RBK satte igang andre halvdel av Elite/Serien 2017 ved å myrde Sandefjord på Lerkendal, satte Daniel, Eirik og Rune seg ned i Dockland Studios på Dora i Trondheim for å skravle om det som har skjedd så langt i sesongen. Dette markerer altså vår første episode der vi alle befinner oss på...