Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat

Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

Nov 12, 2017

Rosenborg har vunnet seriemesterskapet 2017, og noen synes ting går irriterende bra. Kan det være noe å snakke om?

Rundt RBK er det selvfølgelig alltid noe å si. Daniel, Eirik og Rune får denne gangen med seg Kristian "kristobal" Stokdahl med seg til å svare på spørsmål fra lytterne samt kjøre en liten quiz...