Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat

Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

May 8, 2018

Rosenborg har hatt en seriestart hvor poengfangsten har vært bedre enn spillet, og frustrasjonen har vært til å ta og føle på for supportere, spillere og klubb ellers. Fire fyrer med varierende grad av bitterhet slipper ut litt damp rundt det som skjer i klubben.

Vi prater også om Bjørn Hansen og spesielt hans...