Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat

Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

May 20, 2020

Onsdag 13. mai gjorde vi et lite eksperiment. Vi livestreamet opptaket av episode 64 til YouTube. Noe gikk bra, noe gikk dårlig. 

Lydkvaliteten på denne episoden er ikke slik vi liker den, men det var det vi satt igjen med etter å ha eksperimentert med streaming. Vi synes likevel innholdet var såpass brukbart at...