Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat


Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

May 8, 2018

Rosenborg har hatt en seriestart hvor poengfangsten har vært bedre enn spillet, og frustrasjonen har vært til å ta og føle på for supportere, spillere og klubb ellers. Fire fyrer med varierende grad av bitterhet slipper ut litt damp rundt det som skjer i klubben.

Vi prater også om Bjørn Hansen og spesielt hans betydning for klubben, det blir quiz og dilemma og vi løper gjennom noen spørsmål fra lytterne.

Håvard får også ta ut sin RBK XI etter at han endelig fikk lyd i tredjevalg-mikrofonen sin som attpåtil dro blod for å understreke hvor samarbeidsvillig den var.