Preview Mode Links will not work in preview mode

Troillprat


Troillprat - en podcast av, med og for Rosenborg-supportere!

Nov 13, 2019

Det skjer mye rundt RBK for tiden, og vi har storfint besøk av selve hovedtreneren for A-laget!

Eirik svarer tålmodig på alle spørsmålene han fikk, og lot oss kjøre på til tross for at vi grovt overskred alle avtalte tidsbegrensninger. Han deltok via mobiltelefon fra Brakka, som forklarer mobillyden fra hans side.

Vi i Troillprat vil rette en stor takk til Eirik for at han stilte opp på et intervju helt uten forbehold. Vi vil også takke Trond Alstad og Jørgen Stenseth for hjelp med tilrettelegging.

..og vi kommer selvfølgelig snart tilbake med mer RBK-snakk!